Interview Pastor M. Matitawaer
Emanuel betekent voor ps. Max, God met ons. Als Pastor heeft hij bewust voor deze naam gekozen. Als God met ons is dan geeft hij ons ook de kracht om onze taak te volbrengen. Hij beschermt ons en geeft ons de overwinning. In alle dingen die wij ondernemen. Een voorbeeld daarvan is Joshua. Hij moest Mozes vervangen wat een hele zware taak was. Er staat geschreven: “Vrees niet want Ik ben met u, de Heere is met u.” Joshua 1. Als God met ons is dan zullen wij elke strijd kunnen overwinnen.
In de afgelopen 5 jaar heeft ps. Max 1 van zijn wensen in vervulling zien gaan. Hij vroeg de Heer om 50 zielen. Wij hebben nu ongeveer 65 geregistreerde gemeenteleden. Waardoor wij van Westervoort naar een groter gebouw in Velp zijn verhuisd.
Zijn andere wens is op de eerste plaats de geestelijke groei van de gemeente. De kwaliteit van het geestelijk leven is heel belangrijk. Ook zou hij graag een eigen gebouw willen. Als je hetzelfde gebouw deelt met nog een gebruiker dan wordt je toch meer beperkt.
Een andere wens is om ook meer jongeren in dienst te stellen in het huis van God.
Zoals bijv. in het presenteren van een boodschap, in de muziek en voorzang, maar ook voor de zondagsschool.
Door onderwijzing in het woord van God probeert ps. Max dit te bereiken.
De jeugd is de toekomst.
In zijn dagelijks leven betrekt hij God in alles en vertrouwd hij steeds op Hem. Het is niet altijd gemakkelijk. In het dagelijks leven wordt je nu eenmaal geconfronteerd met situaties waarin je geloof erg op de proef gesteld wordt.
De gedachte moet altijd aanwezig zijn om ernaar te streven om je geloof ook zichtbaar te maken in je handelen.
Hoe ga je daar in de praktijk mee om?
Ga in gebed, en vraag om een oplossing bij de Heer. Vertrouw erop dat het goed komt. In de komende 5 jaar verwacht ps. Max dat Emanuel een heel belangrijke rol gaat spelen. Hij gelooft en verwacht dat de Heer hem zijn wens zal geven, jonge werkers en geestelijke groei van de gemeente. Opdat de gemeente wat mag gaan betekenen voor de naaste omgeving.
Hij bid de Heer voor wijsheid. Hoe groter de gemeente, hoe meer zielen met vragen en problemen. Dan moet je ze toch antwoord kunnen geven met wijsheid van God.
Dit is heel belangrijk ook bij het nemen van lastige beslissingen. Tot slot wilt ps. Max ons het volgende meegeven. Het is voor hem als pastor als een kroon,als een blijdschap, om te zien dat de gemeente leden geestelijk groeien en in het geloof blijven door de boodschap die hij gebracht heeft.


Cindy de Kort-van Heuven van Staerling

AGENDA