EPG FOTOALBUM

Log In

 
 
Agenda
Zaterdsg 25.03.2023
10:30 uur Vrouwendienst
Zondag 26.03.2023
12:30 uur Eredienst.


Tekst van de week
Jesaja 6:8
Daarna hoorde ik de stem des Heeren, dewelke zeide: Wien zal ik zenden, en wie zal voor Ons henengaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij henen.