Bezoekadres
In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen
Oranje straat 52
6881 SG, Velp
Website: www.epgvelp.nl
Email: emanuelpinkstergemeentevelp@epgvelp.nl

Contact Bezoekadres

 

Apostolisch Genootschap

Oranjestraat 52

6881 SG Velp

K.v.K. nr. 50437089

Rek.nr. NL74RABO 0134910591

RSIN/fiscaal nr. 822736585

ANBI: 8227.36.585

Contact Postadres

Michiel de Ruyterstraat 51

6904 AS Zevenaar

emanuelpinkstergemeentevelp@epgvelp.nl

06 1475 9269