Wie zijn wij

Contact Bezoekadres

Apostolisch Genootschap
Oranjestraat 52
6881 SG Velp

Contact Postadres

Michiel de Ruyterstraat 51
6904 AS Zevenaar
info@epgvelp.nl
06 – 1475 9269

K.v.K. nr. 50437089
Rek.nr. NL74RABO 0134910591
RSIN/fiscaal nr. 822736585

Kerkbestuur

Voor meer informatie:

Email: info@epgvelp.nl
Pastoraal team: pastoraat@epgvelp.nl

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2021  

Facebook
Instagram