Als het volk van God, Israël, in Zijn tegenwoordigheid was, dan prezen en loofden zij God met luide stem òf men luisterde aandachtig naar wat God te zeggen had. Naast de prediking van het Woord is er dus veel tijd voor lofprijs en aanbidding, waarin ook ruimte is om stil te zijn voor de Heer.

Het EPGVelp Worship Team is allereerst verantwoordelijk voor de worship op zondag. Zij gaat de gemeente voor in lofprijs en aanbidding en brengt haar in Gods tegenwoordigheid. EPGVelp Worship helpt mensen zich te richten op God om zo open te worden voor datgene wat God door de rest van de dienst heen tot hen wil zeggen.
 De bezoekers van de samenkomst worden uitgenodigd om hun liefde en aanbidding voor God te uiten.
Het EPGVelp Worship Team bestaat uit verschillende muzikanten, die o.a. drums, piano, basgitaar, elektrische gitaar, akoestische gitaar  spelen. Verder zijn er zangers/zangeressen en er is een worshipleider(ster). Ze zetten zich in om  de Heer te loven en te prijzen. Ze vinden het een eer om de gemeente te mogen leiden in aanbidding en lofprijs.
“Alle rijkdom en macht, alle wijsheid en kracht, alle lof, alle heerlijkheid, alle dank, alle eer is voor U onze Heer, die zit op de Troon voor altijd” (Openbaring 7:1).
“Laat alles wat adem heeft, de Here loven en prijzen. Prijs de Heer” (Psalm 150:6)

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, neem contact op met Jesse Matitawaer: jesse@epgvelp.nl of
Ruth Matitawaer: ruth@epgvelp.nl

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2020