Financieel overzicht EPGVelp 2019.

Baten:
Collectes/tienden/giften/overige inkomsten                                     € 27.426,82
Overige inkomsten

Lasten :
Huur                                                               € 5310,00
Bijdrage geestelijk werk                       € 2382,49
Bijdrage gastsprekers                            €  1297,90
Zending/voorziening/reiskosten    € 2523,33
Aanschaf apparatuur/materiaal      € 1281,51
Overige kosten                                           € 6585,75

Administratiekosten                              € 1360,50

¬¬¬¬¬¬                                                  ___________                             _______________

Totaal                                                              € 20.741,48                            € 27.426,82

Overschot                                                                                                          € 6685,34

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2021  

Facebook
Instagram