Financieel overzicht EPG 2017.

Baten:
Collectes/tienden/giften                                                       € 23.686,83
Overige inkomsten                                                                 €    1.650,00

Lasten :
Huur                                                               € 5720,00
Bijdrage geestelijk werk                       € 2420,98
Bijdrage gastsprekers                            €   490,00
Zending/voorziening                             € 1224,00
Aanschaf apparatuur/materiaal       € 1977,01
Overige kosten                                           € 5703,13

¬¬¬¬¬¬                                                  ___________ _______________

Totaal                                                               € 17.535,12        € 25.336,83

Overschot                                                                                     € 7801,71

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2020