Contactgegevens

Adres kerkdiensten:

Het gebouw van de apostolische genootschap

Oranjestraat 52
6881 SG Velp.

 

K.v.K. nr. 50437089
Rek.nr. NL74RABO 0134910591
RSIN/fiscaal nr. 822736585
Web-site : www.epgvelp.nl

 

Emanuel Pinkstergemeente te Velp
De Emanuel Pinkstergemeente kent  1 bestuur.

Het bestuur bestaat uit:

 1. De pastor
 2. De ouderlingen
 3. De diakenen/ diakonessen
 4. Helpers

 

Onze doel en visie is onder een ander hoofdstuk op onze website te lezen.

De inkomsten van de Emanuel pinkstergemeente verwerft zij uitsluitend uit collectes, tienden en giften.  Deze inkomsten worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden ten bate van de gemeente en zending en / of hulporganisaties.

De Emanuel Pinkstergemeente heeft geen betaald personeel in dienst, alles is vrijwilligerswerk.

De inkomsten worden gebruikt voor:

Huur van de zaal

Vergoeding sprekers

Onkostenvergoeding

Administratieve kosten

Kosten voor keuken

Zending

Diverse kerkelijke activiteiten

 

De activiteiten van de Emanuel Pinkstergemeente :

 1. De wekelijkse zondagsdiensten
 2. Wekelijkse gebedsdiensten
 3. Maandelijkse Bijbelstudies
 4. Maandelijkse vrouwenbijeenkomsten
 5. Kinder- en jeugdwerk
 6. Doopdiensten
 7. Fellowshipdiensten
 8. Pastorale hulp aan gemeenteleden
 9. Huisbezoeken aan gemeenteleden
 10. Diverse sociale activiteiten, zoals sportdagen, uitjes met de gemeente.

 

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2021  

Facebook
Instagram