Home

LIVESTREAM EREDIENST 18 april 2021

 

               

Mededelingen omtrent covid-19 en activiteiten EPGVelp!

Lieve gemeenteleden en bezoeker

Zondag 5 juli zullen en kunnen wij weer beginnen met de zondagse erediensten. Wat een vreugd is dat. Hierbij willen wij u in de gelegenheid stellen om deze erediensten bij te kunnen wonen. Als u aanwezig wilt zijn op de eredienst, dan kunt u zich alleen opgeven per email of whatsapp van zr.R.Matitawaer.

Whatsapp: 06-39146556 of email: m.matitawaer@chello.nl of info@epgvelp.nl

 

Protocollen Covid-19 Emanuel Pinkstergemeente te Velp.

 

RIVM richtlijnen:

Thuisblijven bij de volgende klachten:

– Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts.

– Thuis je handen goed wassen

– Bij de ingang van het gebouw je handen met desinfecterende gel of doekjes schoonmaken.

– Gebruik maken van papieren zakdoekjes.

 

Maatregelen bij het hervatten van de erediensten.

– Er kunnen per eredienst maar 24 personen aanwezig zijn. Men moet zich opgeven als men aanwezig wil zijn op de eredienst. Als er meer dan 24 personen zijn die zich opgeven dan zal het aantal mensen per 2 weken worden ingedeeld. Er wordt van tevoren een zaalindeling gemaakt en men krijgt dus van tevoren een plaats aangewezen.

– Heeft men voorafgaand aan de zondag één van de bovenstaande klachten en dus niet aanwezig kan zijn, graag dit melden zodat iemand anders de mogelijkheid heeft om die plaats in te vullen.

– De aanwezigen zullen begeleid en gestructureerd binnen komen en ook het gebouw verlaten. Rekening houdend met de 1,5 m. afstand onderling.

– Gebruik maken van de desinfecterende gel/handdoekjes bij binnenkomst.

– Geen gebruik maken van de garderobe.

– Zo min mogelijk gebruik maken van de toiletten. Na gebruik de deurknoppen en toilet schoonmaken.

– Geen fysiek contact

– Er zal een korte samenzang zijn met gebruik van een beamer

– Geen consumptie voor en na de dienst

– Aangeven en bijhouden van eventueel met corona besmette personen.

– Alle gebruikte materialen zal na de eredienst zorgvuldig schoongemaakt worden.

 

Namens het kerkbestuur,

Ps. Max Matitawaer

 


 Welkom bij de Emanuel Pinkstergemeente 

Emanuel: God met ons. In de Bijbel staat geschreven dat God alle dagen met ons is, waar we ook gaan of staan. Wij geven de Heilige Geest de ruimte om in ons midden te werken. Onze missie als gemeente is om zorg te dragen voor een liefdevolle relatie met God en Zijn gemeente. Om hulp te bieden aan hen die dit behoeven. Wij willen werken aan het herstellen van levens, door middel van de kracht van onze Here Jezus Christus. Wij willen anderen helpen in het ontwikkelen van hun bediening. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat men wordt gevoed met het Woord van de levende God.

De aanwezigheid van de Heilige Geest is daarbij van essentieel belang, Hij maakt Gods Woord levend en verandert mensenlevens. Wij zien het Huis van God ook als ons thuis, omdat wij in dit Huis van God een ‘thuis’ willen zijn voor allen die dat leven in Jezus zoeken en gevonden hebben. Dat wij samen de  ‘familie van God’ mogen zijn. Wilt u de gemeente een keer komen bezoeken dan bent u van harte welkom en kunt u in onderstaande agenda zien wanneer de diensten zijn. Bij de contactgegevens kunt u zien waar de gemeente gevestigd is en hoe u contact kunt opnemen.

Wees Welkom!

Johannes 3 vers 16:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.”

 

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2021  

Facebook
Instagram