When the going gets tough

We kennen het allemaal: mooie, maar ook taaie momenten in het leven. Stormen
noemen we ze ook wel. De één schaart ze onder ‘geestelijke strijd’, terwijl de ander
de ander ze ziet als onderdeel van het leven. Ik heb inmiddels ontdekt dat iedereen
vroeg of laat stormen meemaakt. En niet alleen wij, maar ook Jezus beleefde ze.
Letterlijk! Toch overwon Hij ze keer op keer en stond Hij boven elke storm.


Ik hoorde iemand eens zeggen: ‘Jezus stond boven de storm, omdat Hij de storm
niet binnen liet komen.’ Dat vond ik zo’n mooie uitspraak! Nog veel te vaak merk ik
dat de onrust om me heen bij mij naar binnen slaat. Ik word onrustig, voel me
schuldig en ga op zoek naar mogelijkheden om de storm tot bedaren te brengen. Dat
wil niet altijd lukken. Vaak heb je geen invloed op de keuzes van de mensen om je
heen of op de omstandigheden. De onrust blijft, en wat doe je dan? Ik geloof dat we
mogen leren om ondanks de storm in de rust te komen bij God.
Terwijl het keihard kan stormen aan de oppervlakte, is daar diep in de oceaan niets
van te merken. De storm bevindt zich aan de oppervlakte, daar waar je alles ziet en
voelt. Maar diep in jou is de stilte. Diep in jou is Jezus met Zijn Geest om je tot rust
te brengen. Wat is de beste manier om te leren op zoek te gaan naar die stille
plaats? Juist! Als het stormt! Een storm is een uitgelezen kans om te leren in de rust
te blijven en niet toe te staan dat de storm van binnen gaat razen. Overwin je onrust,
om nog tijdens de onrust in de rust te komen. Ik wens je de vrede  van Jezus en Zijn
overwinning toe!
Johannes 14:27: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die
niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

 

geschreven door Jesse Matitawaer

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2021  

Facebook
Instagram