Verzuchten

Verzuchten

Verzuchten, dat heeft twee kanten. Enerzijds kan het berustend zijn (zo is het nu eenmaal), anderzijds kan er een verlangen uit spreken (was het maar anders). Een verzuchting is vaak heel fysiek, er wordt letterlijk bij gezucht. Met de zucht uit iemand zijn klacht, zijn wens, zijn nood. Er zit iets van binnen, wat ‘eruit moet’.

Barensweeen

In de brief aan de Romeinen horen we hoe Paulus erkent, dat het leven ontzettend moeilijk kan zijn. Hij zegt: ‘de hele schepping zucht en lijdt als in barensweeen’. In dat beeld, van een barende vrouw, zit perspectief. Het zuchten en het lijden van een vrouw tijdens een bevalling is niet voor niets, ze ziet uit naar nieuw leven. Dat maakt dat ze doorzet, de pijn en moeite is niet voor niks. Paulus houdt zijn lezers – en daarmee ook ons – voor dat het leven hoe moeilijk ook, nooit zonder perspectief is: wij zijn Gods kinderen! Mooi, hoe hij schrijft dat als je als mens geen woorden kunt vinden in je gebed, God ook het ‘woordloos zuchten’ verstaat.

Een diepe zucht …

Als ze de koffie voor me heeft neergezet, zakt ze in de stoel en kijkt me aan, er klinkt een diepe zucht. Hij lijkt uit haar tenen te komen. ‘Ik weet niet hoe ik moet uitleggen wat ik voel’, zegt ze, ‘ik heb er geen woorden voor, ik kan het alleen maar uiten in een heel diepe zucht’. We spreken samen over dat zuchten, over haar gevoelens, waar ze geen woorden aan kan geven. Ze vertelt hoe ze vaak in bed ligt en niet kan bidden, enkel aan het zuchten is. Vaak gaat ze dan maar zingen, dat lukt dan wel. En met de woorden van anderen kan ze dan toch dichtbij God komen. Ze vertelt dat ze het slotlied van afgelopen zondag zo mooi vond, ik lees het haar voor en samen zingen we het. Het klinkt kwetsbaar en krachtig tegelijk.

Psalm 6 zingt: ‘Moe ben ik van zuchten, elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen.

Psalm 12 zingt: ‘Zwakken en armen zuchten onder het geweld – ‘Om hen sta ik op’, zegt de Heer, ‘ Ik breng de redding die zij verlangen’.

M.M.

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2021  

Facebook
Instagram