Ps. Max Matitawaer – Geloof

bijbel10

Geloof is een gave van God (1 Kor. 12:8). Het is onzichtbaar, maar in de praktijk van ons leven wordt het zichtbaar gemaakt. Geloof is volledig vertrouwen op God en dat komt tot uiting in ons dagelijks leven. Zijn grote voorbeeld in de Bijbel, is Abraham.
Als God Abraham vraagt om weg te gaan en hij niet weet waarheen, neemt hij zijn vrouw en bezittingen mee en gaat. Vooral toont Abraham zijn geloof in God als God hem vraagt zijn zoon te offeren. God had Abraham beloofd dat uit hem een groot volk zou ontstaan en nu moest hij zijn enige zoon offeren. Wat zo’n indruk maakt is dat God pas ingreep toen Abraham het mes al verhief om zijn zoon te offeren. Zo ver ging hij en zo lang wachtte God met ingrijpen. Pastor Max gelooft dat door de intieme relatie tussen Abraham en God, Abraham geloofde in wat God had beloofd.

Geloven is een proces, het moet groeien naar een punt dat je God alles wilt geven. De grootte van je geloof wordt gemeten aan de grootte van je offerande. De weduwe had alleen 2 penningen. Ze gaf alles. Het gaat niet alleen om geld, maar om de praktijk van je leven. Eigenlijk is alles van God. Soms geloof je, soms twijfel je. Pastor Max heeft ook getwijfeld toen zijn bediening hem werd ontnomen. Hij vroeg zich af of God hem nog kon gebruiken of dat dit het eindstation was. Toch was dit maar van korte duur. Stukje bij beetje leidde God hem op een andere weg.

Ook in de voorbereidingen voor de prediking is geloof nodig. Hij bidt God om een boodschap. Als hij bezig is met het woord dan is het een Bijbeltekst of bijbelgedeelte die zijn aandacht trekt en daar gaat hij zich in verdiepen. Hij haalt ook informatie uit christelijke boeken of media. Soms krijgt hij een bevestiging door iets wat er gebeurt of gezegd  wordt waardoor hij weet dat het inderdaad de boodschap is die God wilt doorgeven. Heel vaak krijgt hij die bevestiging niet en twijfelt hij. Pas na de prediking of door de reactie die komt bevestigt God hem dat.

Hij is er ook van overtuigd dat in de Bijbel alle antwoorden staan voor de vragen die wij hebben over geloof. Geloven is niet alleen afwachten, maar durven om stappen te ondernemen.

JAC. 2:26B
Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2021  

Facebook
Instagram