Renew your thinking

 

Wees niet zoals de mensen in de wereld, maar leer te denken en te handelen zoals
God dat doet! De opdracht is duidelijk, maar de uitvoering niet altijd even simpel.
Je gedachtewereld is het toneel van het leven waar alles als eerste binnenkomt. Jij
bent de regisseur van het spel, jij bepaalt welke gedachten een rol mogen spelen in
je denken. Waar jij ruimte aan geeft in je denken wordt ook zichtbaar naar buiten toe.


Je denken is de controlekamer van je leven; het heeft invloed op al het andere. Veel
mensen geloven dat wat ze denken wordt bepaald door hoe hun dag of het leven
verloopt. Maar niets is minder waar! Elke gedachte is een keus en moet worden
goedgekeurd door de regisseur van het spel. Gods vijand wil niets liever dan Zijn
schepping en jouw leven kapot maken. Hij zal zich daarom vooral richten op het
gebied waar hij de meeste invloed kan uitoefenen: je gedachtewereld. Talloze
gedachten worden er dagelijks op je afgevuurd, goede en prettige, maar ook slechte
gedachten waar je van schrikt. Gedachten waar je je schuldig over voelt dat ze in je
op kunnen komen. Maar maak je geen zorgen: dat je die gedachten binnen krijgt
zegt nog niet dat je er ook iets mee moet doen.
Iemand vergeleek het eens met een vliegveld. Dat vliegveld is het toneel van je
denken: gedachten in de vorm van vliegtuigen komen en gaan. Jij zit in de
verkeerstoren en bepaalt of de binnenkomende gedachten mogen landen of niet.
Een gedachte dient zich aan: ‘Wat is het een prachtige dag vandaag, daar ga ik eens
lekker van genieten.’ Je geeft de gedachte toestemming om te landen en zij gaat
deel uitmaken van het toneel van je leven. Je maakt plannen om iets leuks te gaan
doen. Nog meer alledaagse ‘vliegtuigen’ vragen toestemming om te landen.
Gedachten over school of werk, over de kinderen en de te betalen rekeningen. Alles
wil een plekje hebben op jouw vliegveld. Dan dient er zich een ander soort gedachte
aan: ‘Je bent een mislukkeling en dat zal je altijd blijven, waardeloos’. Het ‘vliegtuig’
vraagt toestemming om te landen. Het is afkomstig van Maatschappij 666, dus je
weet wie hem heeft gestuurd. Maar soms vóel je je wél waardeloos dus ook deze
gedachte krijgt een plekje om te landen. Wat gebeurt er met een vliegtuig dat geland
is? De bagage wordt uit het ruim gehaald en op de rolband van je tong geplaatst!
Want waar je aan denkt, daar begin je over te spreken. En wat je zegt, dat hoor je,
en wat je hoort is wat je begint te geloven en wat je gelooft is precies wat er gaat
gebeuren! Zie je de cirkel: je gedachten bepalen je woorden en je woorden sturen je
daden aan. Vroeg of laat zullen die waardeloze gedachten effect krijgen op je leven.
De gedachten die je zelf hebt toegelaten zullen vrucht dragen.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de gedachten in je hoofd letterlijk
groeien als een boompje. Iedere geaccepteerde gedachte is als een takje, vele
gedachten over hetzelfde vormen een hele boom en uiteindelijk zal elk van die
bomen vrucht gaan dragen. Uit hersenfoto’s is gebleken dat mensen die veel
negatief denken een heel grauwe hersenstructuur hebben. Positieve, levendig
ingestelde personen daarentegen laten gezonde bomen in hun hersenen zien en
dragen positieve vruchten. Wat een rijkdom om te weten dat je niet alle gedachten
die op je afkomen, hoeft toe te laten, maar dat je zelf kunt kiezen wat je denkt.
Daarom zei Paulus: “Vernieuw je denken.” Dat is een actief proces. Als er al heel wat
negatieve bomen in je hoofd zijn gegroeid, wat moet je dan doen?

Leer dan te denken zoals God denkt. Je kunt Zijn gedachten vinden in Zijn woord.
Voor elke negatieve gedachte moet je een positieve gedachte in de plaats zetten.
Genoeg positieve gedachten zorgen voor een positief gesprek, en wat je hoort is wat
je gelooft en wat je gelooft, daarvoor baan je de weg!
Ik heb ooit eens van iemand gehoord dat: “Een negatieve gedachte is als een
glijbaan naar beneden. Ga er niet op zitten! Het is als een metro die je hoofd in
dendert: stap er niet in!” Tijdens mijn minder goede periode had ik moeite om mijn
gedachten met Gods gedachten overeen te stemmen. Mijn lichaam voelde zoals de
opeenstapeling van al mijn negatieve gedachten. In mijn wanhoop begon ik te
bidden. De waarheid overwon en ik werd vrij! Ik kreeg controle over wat ik voelde
doordat mijn denken vernieuwd werd: er kwamen nieuwe gedachten voor in de
plaats en weg gingen de negatieve gedachten. Als je wilt weten hoe God denkt, lees
dan Zijn Woord. Schrijf je mooiste Bijbelteksten en beloften op, net zolang als nodig
is om het te gaan geloven. Want wat je gelooft is wat er gebeuren zal. Ik hoop dat het
toneel, de vliegtuigen, de metro en de glijbaan het iets praktischer voor je hebben
gemaakt.
Hier alvast een gedachte van Airline 777:
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet
jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Jeremia 29:11

Geschreven door Jesse Matitawaer

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2021  

Facebook
Instagram