Welkom bij de Emanuel Pinkstergemeente VelpEmanuel: God met ons. In de Bijbel staat geschreven dat God alle dagen met ons is, waar we ook gaan of staan. Wij geven de Heilige Geest de ruimte om in ons midden te werken. Onze missie als gemeente is om zorg te dragen voor een liefdevolle relatie met God en Zijn gemeente. Om hulp te bieden aan hen die dit behoeven. Wij willen werken aan het herstellen van levens, door middel van de kracht van onze Here Jezus Christus. Wij willen anderen helpen in het ontwikkelen van hun bediening. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat men wordt gevoed met het Woord van de levende God.

De aanwezigheid van de Heilige Geest is daarbij van essentieel belang, Hij maakt Gods Woord levend en verandert mensenlevens. Wij zien het Huis van God ook als ons thuis, omdat wij in dit Huis van God een ‘thuis’ willen zijn voor allen die dat leven in Jezus zoeken en gevonden hebben. Dat wij samen de  ‘familie van God’ mogen zijn. Wilt u de gemeente een keer komen bezoeken dan bent u van harte welkom en kunt u in onderstaande agenda zien wanneer de diensten zijn. Bij de contactgegevens kunt u zien waar de gemeente gevestigd is en hoe u contact kunt opnemen.

Wees Welkom!

Johannes 3 vers 16:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.”

Leiderschapsteam

De Diaken is een gekozen lid van de Kerkenraad met als taak het verzorgen van hulp aan noodlijdenden binnen de gemeente. De letterlijke betekenis van Diaconie is danook 'zich dienstbaar opstellen'. Het ambt van Diaken is ingesteld om de noden van de gemeente te ledigen op het gebied van materiële ondersteuning..
Max & Ruth Matitawaer
Pastorechtpaar
Ruth Matitawaer
Diaconesse
Dwight de Kort
Diaken
Marni Robinson
Diaconesse
Bart v/d Sluis
Diaken
Willem Sterk
Diaken
Agenda
Vrijdag25-11-2022
19:30 uur Gebedsdienst
Zondag 27-11-2022
12:30 uur Eredienst

Tekst van de week
Psalmen 33: 4
Want des HEEREN woord is recht, en al Zijn werk getrouw.