Emanuel

De naam van onze gemeente is Emanuel Pinkster Gemeente Velp. Emanuel betekent  “God is met ons”. In heel de bijbel komt het woord Emanuel slechts 3 keer voor. Tweemaal  in het oude en eenmaal in het nieuwe testament.


De eerste keer dat we de naam Emanuel horen is in Jesaja 7:14
Goed dan, de Here zal Zelf een teken vaststellen: een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuël noemen.
Dit was een tijd waarin de kinderen Gods erg onderdrukt werden en zouden worden aangevallen door andere stammen. Maar de Here gaf een teken dat hen niks zou gebeuren.

Een andere keer dat wij de naam Immanuël in de bijbel zien is in Mattheus 1:23
‘De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het kind Immanuël noemen, dat betekent: “God is met ons.” 
Dit kreeg Jozef te horen in een droom. De zoon van zijn vrouw Maria zou Immanuël zijn, en dat is meer dan waar.

Jezus was en is God met ons. Hij heeft als mens gewoond hier op aarde, terwijl Hij God is. Hij was God onder de mensen. Toen Hij voor ons stierf maakte Hij het mogelijk dat wij nu en in het hiernamaals met Hem mogen zijn.

Hij is in alle tijden met ons.


 

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2021  

Facebook
Instagram