Doopdienst

Doopdienst

Zondag 3 mei hadden wij voor de 3e keer een doopdienst. 4 dopelingen hebben de stap gezet om hun leven aan God te geven en hun oude leven te begraven in het watergraf en op te staan samen met Jezus. De broeders Ron Jansen en Peter Wilkenson en de zusters Cindy van Heuven en Jesslyn van der Geugten hebben vandaag deze stap gezet. Het was een mooie en bijzondere dag, want deze dopelingen hadden zelf nog nooit een doop meegemaakt, maar hebben met de volle 100% de keus gemaakt voor Jezus te willen gaan.

Het thema van de preek op deze dag van Pastor Max Matitawaer was, “Laat u dopen en uw zonden afwassen”. Wat de Pastor vaak herhaalde was, dat de doop niet het einde is van onze weg met Jezus, maar pas het begin. Nu is het zaak om elke stap samen met Jezus te zetten en te zoeken naar de vervulling met Gods Heilige Geest. De teksten die werden aangehaald zijn: Hand. 22:12-16, Hand. 2:38, Rom. 10:10, Hand. 17:30-31, 2 Petr. 3:9, Luk. 15:7 en 10, Rom. 6:16-18, Rom. 6:6-8, Hand. 2:42, Hand. 22:16, Rom. 6:3 en 4, Math. 28:19 en Hand. 2:36-38.

De Pastor eindigde zoals elke dienst met de zegen voor de gemeente: Zo dan geliefden, gaat dan heen, dat de liefde van God en de genade van Zijn Zoon Jezus Christus met u mag zijn, totdat Hij terug komt op de wolken van glorie en heerlijkheid. De Here zegenen u tot in alle eeuwigheid. Amen.

Hierna gingen de Pastors Max Matitawaer en Ronald Wakanno zich omkleden om de waterbak in te gaan om de dopelingen te gaan dopen. Voordat zij werden gedoopt vroeg de Pastor een korte getuigenis aan hen en vervolgens werd er gebeden. Voordat ze daadwerkelijk gedoopt werden door volledige onderdompeling, sprak Pastor Max de formule uit: Dopeling, wij dopen jou in de naam des Vaders, des Zoons En des Heiligen Geest, hetwelk is de Here Jezus Christus. NA deze formule werden ze gedoopt en mochten ze hun oude zondige leven begraven en samen met Jezus weer opstaan uit het watergraf. Wat een mooie beleving is dat.

Na de dienst was er nog een gezellig samenzijn en konden wij de dopelingen feliciteren met hun nieuwe leven.

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2020