Het lidmaatschap.

De bijbel toont ons dat nieuwe gelovigen zich onmiddellijk voegden in een plaatselijke gemeente. Er zijn zeker genoeg redenen om lid te willen zijn van een gemeente. Het was een bijbelse instelling (Hand.2:41-47). In de eerste christengemeente kwamen de gelovigen dagelijks met de apostelen samen voor onderwijs, gemeenschap, het breken van brood en gebed.

In Hand.9:26 staat dat Paulus probeerde om in Jeruzalem zich te voegen bij de discipelen. Verschillende keren lezen wij in het boek Handelingen : “en de Here voegde dagelijks aan de gemeente toe”. De gemeenten hielden blijkbaar goed bij wie nieuw bij het lichaam van Christus kwamen. Getallen vertegenwoordigen gelovigen en zij voegden die gelovigen aan de gemeente toe (Hand.2 : 47; 4:4; 5:14; 16:5).

Het is altijd weer een vreugde en een zegen als mensen zich thuis voelen in de gemeente en zich dan ook door een zelf gekozen lidmaatschap officieel willen invoegen in de Emanuel familie. Als u nog geen lid bent en mocht u deze stap tot lidmaatschap willen zetten en/of vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met de pastor. Lidmaatschap betekent ook volop meedenken in het gemeenteleven. Deze zaken worden jaarlijks besproken in de gemeentevergadering.

 

Wat betekent lidmaatschap:

  1. Zich voegen in de gemeente met betoon van persoonlijke betrokkenheid.
  2. De orde en leiding in de gemeente respecteren.
  3. Naar vermogen de gemeente financieel ondersteunen.

Het lidmaatschap eindigt door:

  1. Overlijden van het gemeentelid
  2. Opzegging door het gemeentelid
  3. Opzegging namens de gemeente op voorstel van de geestelijke leiding, na gedegen onderzoek.

Opzegging door het gemeentelid kan te allen tijde plaatsvinden. Hiervan zal mededeling worden gedaan aan de gemeente.

 

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via: info@epgvelp.nl

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2021  

Facebook
Instagram