Financieël overzicht EPGVelp 2020

Baten:
Collectes/tienden/giften                                                                    €21.254,93

Lasten:
Huur                                                                           €800,00
Bijdrage geestelijk werk                                    €1811,47
Bijdrage gastsprekers                                         €210,00
Zending/voorziening                                         €2056,33
Aanschaf apparatuur/materiaal                    €1070,66
Overige kosten                                                       €6636,13

Administratie kosten                                          €1551,37

                                                    Totaal                     €14.135,96          €21.254,93

Overschot                                                                                                €7859,97

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2022  

Facebook
Instagram