Financieël overzicht EPGVelp 2018

Baten:
Collectes/tienden/giften                                                                    €25.201,03
Overige inkomsten                                                                               €200,00

Lasten:
Huur                                                                             €5.720,00
Bijdrage geestelijk werk                                    €2.636,92
Bijdrage gastsprekers                                         €720,00
Zending/voorziening                                          €2.086,50
Aanschaf apparatuur/materiaal                    €3.218,54
Overige kosten                                                        €7.562,04

                                                    Totaal                     €21.944,00           €25.401,03

Overschot                                                                                                    €3.457,03

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2020  

Facebook
Instagram