Leiderschap van EPGVelp

De dagelijkse leiding van EPGVelp is in handen van Max en Ruth Matitawaer. Zij sturen een  team van oudsten, diakenen en vrijwilligers aan. Samen geven ze invulling aan praktische en geestelijke taken binnen de gemeente.

Bestuur

EPGVelp is een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBI-status.

De gemeente heeft een bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt over alle zaken aangaande de gemeente.

Dit bestuur bestaat uit:

  • De pastor en zijn vrouw: Max en Ruth Matitawaer
  • De oudste: E. Zijlstra †
  • De diakenen en de diaconessen

Al het werk wordt op vrijwillige basis verricht.

Over Max en Ruth Matitawaer

EPGvelp is in 2010 gestart door Max en Ruth Matitawaer. Zij zijn de pastors van de gemeente. Het is hun verlangen dat zoveel mogelijk mensen God leren kennen. Ze genieten ervan als ze zien dat levens vernieuwd worden en wanneer mensen een levende relatie met Jezus Christus ontwikkelen.

Pastorsechtpaar
Max en Ruth Matitawaer
max@epgvelp.nl
ruth@epgvelp.nl

Oudste
Evert Zijlstra †
Diakenen en diaconessen:
Marni Robinson
Dwight de Kort
Bart v/d Sluis
Willem Sterk

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2021  

Facebook
Instagram