Home

                

Mededelingen omtrent covid-19 en activiteiten EPGVelp!

  1. Vanaf 23-03-2020 heeft de overheid maatregelen ingesteld waar wij ons als kerkgenootschap aan dienen te houden. Dit houdt in dat wij geen fysieke samenkomsten mogen houden tot 01-06-2020. Vandaar dat het kerkbestuur heeft besloten om live uitzendingen te maken op onze sociale kanalen. Wij gaan elke zondag live om 12.30 uur op de volgende kanalen:

www.epgvelp.nl 

www.facebook.com/epgvelp

www.youtube.com/vincesince87

2. N.a.v. de eerste livestream van afgelopen zondag heeft het kerkbestuur besloten dat wij dit wekelijks zullen voortzetten. Er zijn veel mooie en positieve reacties ontvangen. Het kerkbestuur heeft daarom besloten om binnen de maatregelen van de overheid en het RIVM, gemeenteleden in de gelegenheid te stellen de samenkomsten ook live mee te maken. Wel heeft het kerkbestuur besloten om maximaal 10 personen toe te laten tijdens de livestream. Dit is inclusief het vaste team dat de livestream verzorgt. Wilt u graag naar de samenkomst komen geef dit dan op via info@epgvelp.nl of stuur een whatsapp naar zr. Ruth Matitawaer.

3. Tevens is de vraag gekomen of men nog hefoffers, tienden of giften kan geven. Zeker kan dit als u live in de samenkomst komt of u kunt uw bijdrage overmaken via bankoverschrijving. Dit kan naar NL74RABO0134910591 tnv Beth-El pinksterkerk emanuel.

Voor vragen, ideeën of opmerkingen graag contact opnemen met: info@epgvelp.nl of jesse@epgvelp.nl 

Met christelijke groet,

Het kerkbestuur van de Emanuel Pinkstergemeente te Velp
 Welkom bij de Emanuel Pinkstergemeente 

Emanuel: God met ons. In de Bijbel staat geschreven dat God alle dagen met ons is, waar we ook gaan of staan. Wij geven de Heilige Geest de ruimte om in ons midden te werken. Onze missie als gemeente is om zorg te dragen voor een liefdevolle relatie met God en Zijn gemeente. Om hulp te bieden aan hen die dit behoeven. Wij willen werken aan het herstellen van levens, door middel van de kracht van onze Here Jezus Christus. Wij willen anderen helpen in het ontwikkelen van hun bediening. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat men wordt gevoed met het Woord van de levende God.

De aanwezigheid van de Heilige Geest is daarbij van essentieel belang, Hij maakt Gods Woord levend en verandert mensenlevens. Wij zien het Huis van God ook als ons thuis, omdat wij in dit Huis van God een ‘thuis’ willen zijn voor allen die dat leven in Jezus zoeken en gevonden hebben. Dat wij samen de  ‘familie van God’ mogen zijn. Wilt u de gemeente een keer komen bezoeken dan bent u van harte welkom en kunt u in onderstaande agenda zien wanneer de diensten zijn. Bij de contactgegevens kunt u zien waar de gemeente gevestigd is en hoe u contact kunt opnemen.

Wees Welkom!

Johannes 3 vers 16:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.”

Copyright © EPG Velp by Jesse Matitawaer 2020